W związku z podjętą w dniu 17.03.2020 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP, Zarząd Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku zdecydował o obniżeniu z dniem 23.03.2020 r. oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:

  1. Lokaty odnawialne 1 miesięczne – 0,8 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  2. Lokaty odnawialne 2 miesięczne – 0,9 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  3. Lokaty odnawialne 3 miesięczne – 0,9 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;
  4. Lokaty odnawialne 6 miesięczne – 1,00 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;
  5. Lokata sezonowa 3 miesięczna „SGB-Zima 2020” – 1,05% oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  6. Lokata sezonowa 6 miesięczna „SGB-Zima 2020” – 1,15% oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;

W przypadku lokat i rachunków, w których oprocentowanie oparte jest na redyskoncie weksli NBP, zmiana oprocentowania nastąpiła automatycznie w dniu wejścia w życie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a więc w dniu 18.03.2020 r.