ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR i RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku informuje, że w związku z obniżką stóp procentowych NBP, od dnia 01.07.2020 r. oprocentowanie wszystkich rachunków bieżących oraz ROR w walutach wymienialnych,  znajdujących się w ofercie Banku, wynosić będzie 0 %. Zmiana ta nie dotyczy produktów, w których warunki prowadzenia podlegały negocjacjom.