Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą. Bank udziela pożyczek hipotecznych w miesiącach, na okres nie dłuższy niż 240 miesięcy (20 lat) w PLN. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki hipotecznej nie więcej niż 400.000,00zł.

Bank może udzielić pożyczki hipotecznej klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy!

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  5,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100.000,00zł., całkowita kwota do zapłaty 126.877,16 zł., oprocentowanie zmienne: wibor 3 m+4,5 p.p. ( na dzień 20.09.2020 r.  4,73% ), całkowity koszt kredytu 26.877,16 zł. (w tym: prowizja 800,00zł., odsetki 23.988,16 zł., ubezpieczenie nieruchomości 1.770,00zł., usługi dodatkowe 319,00zł.), 120 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.365,05 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  21.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny. Bank udziela kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat) w PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest  od zdolności kredytowej kredytobiorcy, wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu i wskaźnika LtV zaakceptowanego przez Bank. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 300.000,00zł. i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości.

Bank może udzielić kredytu klientowi indywidualnemu, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ukończył 18 rok życia;
 3. posiada zdolność kredytową;
 4. posiada obywatelstwo polskie lub:
 5. zezwolenie na osiedlenie się lub
 6. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 7. prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. uzyskuje dochody w PLN;
 9. posiada źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 10. zaproponuje prawne zabezpieczenia spłaty kredytu;
 11. posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku.

Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje w terminie i na warunkach ustalonych z kredytobiorcą w umowie.

Zobacz jakie to proste. Zapraszamy!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  6,32 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 115.000,00zł., całkowita kwota do zapłaty 148.489,49 zł., oprocentowanie zmienne: wibor 3m + 4 p.p.  ( na dzień 20.09.2020 r. 4,23 %), całkowity koszt kredytu 33,489,49zł. (w tym: prowizja 920,00zł., odsetki 27.359,49 zł., ubezpieczenie na życie 2.640,00zł., ubezpieczenie nieruchomości 2.570,00zł., usługi dodatkowe 0,00zł.), 119 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 1.578,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  20.09.2020r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.