Kredyt-Eko

Zastanawiałeś się już nad eko-inwestycjami? Masz w planie np. zakup instalacji fotowoltaicznych, czy chociażby wymianę stolarki okiennej? Jeśli tak, a zwlekasz bo brakuje Ci gotówki – zapraszamy. Stworzyliśmy specjalnie na ten cel „Kredyt-Eko”, który pomoże Ci, przy niskich kosztach kredytowania, przyśpieszyć realizację zaplanowanej inwestycji. Poniżej znajdziesz szczegóły oferty:

 1. Kredyt może pomóc w realizacji następujących inwestycji:
  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  2. Zakup i montaż nowej instalacji grzewczej, w tym wymianę kotłów grzewczych,
  3. Docieplenie budynku mieszkalnego,
  4. Wymiana stolarki okiennej,
  5. Zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.
 2. Okres kredytowania nie może przekroczyć 96 miesięcy ( 8 lat );
 3. Minimum 60 % inwestycji musi zostać rozliczone rachunkami potwierdzającymi realizację kredytowanej inwestycji;
 4. Warunki cenowe są następujące:
  1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 12 M + 4 p.p. marży (na dzień 21.09.2020 r. oprocentowanie wynosi 5,82 %)
  2. Opłata przygotowawcza dla klientów LWBS, którzy posiadają lub założą rachunek osobisty lub firmowy – 0,5 %, dla pozostałych klientów 1 %
 5. Maksymalna kwota kredytu wynosi 50,000.00 zł;
 6. Ubezpieczenie inwestycji w placówce banku ( przykładowy koszt ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o wartości 30,000.00 zł z mocą powyżej 10 kW – 90,00 zł ).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  6,07 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30,000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 37,295.04 zł, oprocentowanie zmienne  Wibor 12 m (obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek) plus stała marża Banku w wysokości 4 p.p. (na dzień 21.09.2020 r. oprocentowanie kredytu wynosi 5,82 %), całkowity koszt kredytu 7,295.04 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,50 zł,  odsetki 7,205.04 zł ubezpieczenie 90,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł), 24 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 599,51  zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  21.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Kredyt sezonowy „Cztery pory roku-jesień”

Nadchodzi jesień – czas porządków, wzmożonej aktywności po dniach odpoczynku i beztroski :-). Gdyby finanse zawiodły możesz skorzystać z nowego kredytu sezonowego „Cztery pory roku – jesień”. Spójrz poniżej jak niewiele Cię kosztuje spełnienie jesiennych marzeń :-):

Zaletami produktu są:

 • cena – możesz skorzystać z kredytu z oprocentowaniem już od 5,47 % (WIBOR 12 M + 3,63 %),
 • bezpieczeństwo – oferta zawiera możliwość skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczeniowego, dającego ochronę przed takimi ryzykami, jak utrata pracy, poważne zachorowanie, czy też niezdolność do pracy oraz zgon Kredytobiorcy,
 • wolność wyboru- możesz wykorzystać uzyskane środki na dowolny cel,
 • dogodność – okres kredytowania to nawet 60 miesięcy, a kwota kredytu to nawet 50,000.00 zł,
 • minimum wymagań – przy kredycie do 5,000.00 zł nie wymagamy zgody współmałżonka,
 • brak opłaty przygotowawczej  – promocja dla klientów posiadających ROR lub Rachunek Bieżący w naszym Banku ( w innym przypadku opłata przygotowawcza wynosi 1% ),
 • brak prowizji od udzielonego kredytu.

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych placówek.

Promocja trwa do 30.11.2020 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  8,19 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5439,31 zł, oprocentowanie zmienne  Wibor 12 m (obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek) plus stała marża Banku w wysokości 4,63 p.p. (na dzień 28.08.2020 r. oprocentowanie kredytu wynosi 6,47 %), całkowity koszt kredytu 439,31 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 363,31 zł, ubezpieczenie 76,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 24 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 261,59  zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  28.08.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

 Informacje o opłatach i prowizjach oraz warunki promocji są dostępne w placówkach banku. 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy skierowany jest dla podmiotów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą – w tym również rolników. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych wynikających ze specyfiki produkcji lub świadczonych usług oraz podatku vat. Maksymalny okres kredytowania – 5 lat.

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,
 3. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, również o charakterze rolniczym. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej – wpływ środków na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się klienta do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Okres kredytowania w tym przypadku wynosi maksymalnie 5 lat. Każdorazowo po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty, na podstawie dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

 

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystaną kwotę kredytu,
 3. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

 

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.

Kredyt Inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub podmiotów zmierzających do podjęcia nowej działalności oraz rozwoju już istniejącej. Służy sfinansowaniu nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych i rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, a także na spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach. Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 3. Możliwość sfinansowania takich inwestycji jak:
  1. zakup lub modernizację maszyn urządzeń i oprogramowania,
  2. zakup, budowa lub modernizacja budynków,
  3. remont środków trwałych,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.